Szkoła Podstawowa nr 3 w Libiążu
im. Flagi Polski
ul. św. Barbary 5, 32-590 Libiąż
tel./fax 032 627 73 36
Zmień kontrast Zwiększ czcionkę Zmniejsz czcionkę Resetuj wygląd

Losy absolwentów

Każdego roku Szkołę Podstawową nr 3 im. Stanisława Barana „Bolka” opuszczają uczniowie klas szóstych, którzy rozpoczynają dalszy etap edukacji najczęściej w  gimnazjach na terenie Libiąża lub w okolicznych miastach.

 Model Absolwenta Szkoły Podstawowej nr 3 w Libiążu

Realizując ogólne zadania szkoły, dążymy do tego, aby nasz absolwent był:

 • odpowiedzialny
 • wrażliwy
 • ciekawy świata
 • koleżeński
 • uczuciowy
 • kulturalny
 • samodzielny

aby sprostał wymaganiom edukacyjnym szkoły średniej i  otaczającego świata.


Szkoła Podstawowa nr 3 w Libiążu pozyskuje informacje o losach absolwentów oraz stwarza warunki do współpracy z nimi i ich rodzicami poprzez:

 • przeprowadzanie rozmów z absolwentami i ich rodzicami,
 • przeprowadzanie rozmów z nauczycielami gimnazjów,
 • zapraszanie absolwentów do udziału w imprezach szkolnych,
 • otrzymywanie informacji o naszych absolwentach  z klubów sportowych
 • pozyskiwanie informacji zamieszczonych na portalach społecznościowych (Facebook).

Zdobyte od absolwentów i ich rodziców informacje dają możliwość:

 • określenia, jak wiedza i umiejętności zdobyte w naszej szkole wpływają na dalszą edukację i ścieżki kariery absolwentów,
 • stwierdzenia, czy aktualna oferta edukacyjna szkoły spełnia oczekiwania uczniów, czy też wymaga modyfikacji,
 • przedstawiania sylwetek naszych absolwentów  uczniom jako element motywacji do pracy,
 • wykorzystywania przez nauczycieli  zdobytych informacji do doskonalenia warsztatu pracy

Współpraca z absolwentami obejmuje:

 • spotkania absolwentów z uczniami, nauczycielami, wychowawcami w czasie wizyt w szkole
 • uczestniczenie absolwentów w życiu szkoły (lekcje wychowawcze, Dzień Nauczyciela, święta Bożego Narodzenia, konsultacje),
 • udział absolwentów i ich rodziców w imprezach szkolnych (Święto Szkoły, pasowanie pierwszoklasisty, uroczystości klasowe, spotkania z rodzicami),
 • udział szóstoklasistów w „Dniu otwartym” w libiąskich gimnazjach
 • zapisywanie przez absolwentów swoich dzieci do naszej szkoły

Badamy losy naszych absolwentów:

Absolwenci roku szkolnego 2011/2012: 

ukończyło naszą  szkołę – 52 uczniów, kontynuuje naukę:

 • w Gimnazjum nr 1 w Libiążu –  21 absolwentów
 • w  Zespole Szkolno-Gimnazjalnym z Oddz. Inegracyjnymi w Libiążu –
 • 18 absolwentów
 • w KSW w Libiążu –  4 absolwentów
 • w szkołach poza Libiążem – 3 absolwentów

Absolwenci roku szkolnego 2012/2013: 

ukończyło naszą  szkołę – 50 uczniów, kontynuuje naukę:

 • w Gimnazjum nr 1 w Libiążu – 29 absolwentów
 • w  Zespole Szkolno-Gimnazjalnym z Oddz. Integracyjnymi w Libiążu –
 • 16 absolwentów
 • w KSW w Libiążu – 4 absolwentów
 • 1 absolwent kontynuuje naukę za granicą

Absolwenci roku szkolnego 2013/2014: 

ukończyło naszą  szkołę – 56 uczniów,  kontynuuje naukę:

 • w Gimnazjum nr 1 w Libiążu – 28 absolwentów
 • w  Zespole Szkolno-Gimnazjalnym z Oddz. Integracyjnymi w Libiążu –
 • 24 absolwentów
 • w KSW w Libiążu – 1 absolwent
 •  w Gimnazjum Stowarzyszenia Salezjańskiego w Oświęcimiu – 2 absolwentki
 •  1 absolwent  zmienił miejsce zamieszkania

Absolwenci roku szkolnego 2014/2015: 

ukończyło naszą  szkołę – 52 uczniów, kontynuuje naukę:

 • w Gimnazjum nr 1 w Libiążu – 38 absolwentów
 • w  Zespole Szkolno-Gimnazjalnym z Oddz. Integracyjnymi w Libiążu – 11 absolwentów
 • w Gimnazjum Stowarzyszenia Salezjańskiego w Oświęcimiu – 2 absolwentki
 •  1 absolwent  kontynuuje naukę w gimnazjum sportowym w Zespole Szkół Ogólnokształcących Sportowych w Krakowie

Stypendium Burmistrza Libiąża

to nagroda dla ucznia, który:

ukończył szkołę z wyróżnieniem i spełnia co najmniej jeden z niżej wymienionych warunków:

– jest laureatem  konkursów organizowanych przez Kuratora Oświaty

jest laureatem na szczeblu co najmniej wojewódzkim w konkursach ogłaszanych przez Ministerstwo edukacji Narodowej

 posiada indywidualne osiągnięcia w konkursach organizowanych przez wyższe uczelnie

 posiada  I, II lub III miejsce indywidualnie lub w grach zespołowych na szczeblu co najmniej wojewódzkim w olimpiadach (zawodach) sportowych organizowanych przez związki sportowe

 posiada I, II lub III miejsce w zakresie osiągnięć artystycznych, indywidualnie lub zespołowo organizowanych przez ogólnopolskie związki i federacje artystyczne

 posiada wybitne osiągnięcia w jednej dziedzinie wiedzy lub sportu na szczeblu ogólnopolskim ( I, II, III miejsce lub otrzymał tytuł mistrza lub laureata) lub międzynarodowym

 ma inne szczególne osiągnięcia niż wymienione wyżej


Nasi stypendyści Burmistrza Libiąża w ostatnich latach:

rok szkolny 2011/2012

 1. Anita Cudak
 2. Weronika Wawrzuta
 3. Kamil Berny
 4. Bartosz Kulak
 5. Olga Szumniak
 6. Karol Bakalarz

rok szkolny 2012/2013

 1.  Adrian Znaleźniak
 2. Wiktoria Matysik
 3. Antoni Jagoda
 4. Sebastian Budek
 5. Paweł Solarski

rok szkolny 2013/2014

 1.  Filip Nastawny
 2. Zuzanna Furtak
 3. Olga Matysik
 4. Damian wilczak
 5. Adam Latko
 6. Aleksander Potoczny
 7.  Eryk Adamski
 8. Julia Kowalik      
 9. Maciej Grudziński
 10. Wojciech Grudziński
 11. Jakub Szumniak
 12. Nikola Chandzlik

rok szkolny 2014/2015

 1. Dawid Cudak
 2. Jakub Jagoda
 3. Zbigniew Szpyra
 4. Jagoda Linczowska
 5. Bartosz Polak

Najbardziej spektakularne osiągnięcia naszych absolwentów w ostatnich latach to:

rok szkolny 2012/2013

Łukasz Rembiecha – etap  rejonowy Małopolskiego Konkursu Fizycznego

Urszula Świstak – etap rejonowy Małopolskiego Konkursu Chemicznego

Łukasz Rembiecha – etap rejonowy Małopolskiego Konkursu Matematycznego

Kamil Berny, Łukasz Rembiecha – etap rejonowy Małopolskiego Konkursu Historycznego

Kamil Berny, Łukasz Rembiecha – II miejsce w Powiatowym Konkursie Wiedzy Mitologicznej ,,Po nitce do kłębka”

Weronika Wawrzuta – I miejsce w  XV Powiatowym Konkursie Recytatorskim Poezji i Prozy w Języku Shakespeareʹa


rok szkolny 2013/2014

Bartosz Kulak, Magdalena Kucharczuk – etap rejonowy Małopolskiego Konkursu Biologicznego

Karol Bakalarz – etap rejonowy Małopolskiego Konkursu Geograficznego:

Bakalarz Karol,   Jagoda Antoni, Kulak Bartosz – etap rejonowy XIX edycji Konkurs Historycznego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1939-1945. Polski czyn zbrojny w okresie II wojny światowej”:

Aleksandra Kwaśniak – laureatka wojewódzkiego Ogólnopolskiego Konkursu wiedzy o czasach i osobie Karola Wojtyły-Jana Pawła II „Papież Słowianin”

Klaudia Jamróz, Justyna Siudy – finalistki etapu wojewódzkiego Ogólnopolskiego Konkursu wiedzy o czasach i osobie Karola Wojtyły-Jana Pawła II „Papież Słowianin”

Karol Bakalarz – wyróżnienie w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym „Kangur Matematyczny”

Karol Bakalarz – wyróżnienie w gminnym konkursie dla gimnazjalistów na prezentację multimedialną z okazji kanonizacji papieża Jana Pawła II

Bartosz Kulak – II miejsce w zawodach powiatowych w pływaniu

Mateusz Hurbol – finalista Małopolskich Konkursów: Matematycznego, Chemicznego, Fizycznego, Geograficznego,

Justyna Szpyra – laureatka Małopolskiego Konkursu Biologicznego

Kamil Berny   – Finalista Małopolskiego Konkursu Historycznego

Wiktoria Matysik  – finalistka Małopolskiego Konkursu Języka Polskiego

Wiktoria Matysik  –  finalistka Małopolskiego Dyktanda Niepodległościowego „Po polsku o historii”

Kamil Berny, Weronika  Wawrzuta  – I miejsce  w Powiatowym Konkursie Mitologicznym „Po nitce do kłębka”

Mateusz Łabęcki – I miejsce w Powiatowym Konkursie Zastosowań Matematyki

Weronika Wawrzuta – III miejsce w  IV Powiatowym Dyktandzie w Języku Angielskim

Karolina Świstak – Powiatowym Konkursie Kolęd i Piosenek Świątecznych w Języku Angielskim

Justyna Łapuszek  – II miejsce w etapie rejonowym Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK

Świstak Karolina – II miejsce w XXI Powiatowym Konkursie Poezji Religijnej

Mateusz Łabęcki  – wyróżnienie w Międzynarodowym Konkursie „Kangur Matematyczny”

Wielu rodziców uczniów naszej szkoły jest absolwentami „Trójki”


Zapraszamy absolwentów do dzielenia się z nami wspomnieniami z czasu, kiedy byli uczniami tej szkoły, przekazywania nam swoich cennych uwag i spostrzeżeń. Można się z nami kontaktować pisząc na adres:

sp3@libiaz.pl