Szkoła Podstawowa nr 3 w Libiążu
im. Flagi Polski
ul. św. Barbary 5, 32-590 Libiąż
tel./fax 032 627 73 36
Zmień kontrast Zwiększ czcionkę Zmniejsz czcionkę Resetuj wygląd

Gabinet Profilaktyki Zdrowotnej

Gabinet Profilaktyki Zdrowotnej i Opieki Przedlekarskiej:

Izabela Wartalska

Pielęgniarka dypl. Specjalista Pielęgniarstwa Rodzinnego

Wtorek: 730 – 1330

I i III piątek:  730 – 1330

 

ZADANIA PIELĘGNIARKI SZKOLNEJ

Profilaktyczną opiekę nad uczniami i młodzieżą w szkole sprawuje pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania w gabinecie Profilaktyki Zdrowotnej i Pomocy Przedlekarskiej – znajdującym się na terenie szkoły.

ŚWIADCZENIA PIELĘGNIARKI SZKOLNEJ OBEJMUJĄ: 

 • świadczenia profilaktyczne, w tym wykonywanie i interpretowanie testów przesiewowych u dzieci w wieku szkolnym, w terminach badań bilansowych oraz sprawowanie opieki nad uczniami z dodatnimi wynikami testów.

– klasa I – tylko jeżeli test nie był wykonany w klasie O

– klasa III szkoły podstawowej

– klasa V  szkoły podstawowej (bez badania bilansowego)

– klasa VII szkoły podstawowej

 • czynne poradnictwo dla uczniów z problemami zdrowotnymi oraz sprawowanie opieki nad uczniami z chorobami przewlekłymi i niepełnosprawnością
 • udzielanie pomocy przedlekarskiej w przypadku nagłych zachorowań, urazów, zatruć.
 • świadczenie grupowej profilaktyki fluorkowej u dzieci klas I – VI szkoły podstawowej – na czas pandemii świadczenie wstrzymane
 • doradztwo i współpraca z dyrektorem szkoły, pedagogiem szkolnym i nauczycielami w sprawach dotyczących bezpieczeństwa, żywienia, warunków higienicznych w szkole.

Pielęgniarka wykonuje i interpretuje testy przesiewowe, które pozwalają w porę wykryć nieprawidłowości w zakresie:

 • rozwoju fizycznego – pomiar wysokości i masy ciała z określeniem BMI i poziomu na siatkach centylowych
 • układu ruchu – bocznego skrzywienia kręgosłupa, nadmiernej kifozy piersiowej, zniekształcenia kończyn dolnych
 • zeza – Cover test, test Hirschberga
 • ostrości wzroku
 • widzenia barw
 • słuchu – badanie orientacyjne szeptem
 • ciśnienia tętniczego krwi
 • wad wymowy

 gabinet