Szkoła Podstawowa nr 3 w Libiążu
im. Flagi Polski
ul. św. Barbary 5, 32-590 Libiąż
tel./fax 032 627 73 36
Zmień kontrast Zwiększ czcionkę Zmniejsz czcionkę Resetuj wygląd

Efektywność Energetyczna

Efektywność Energetyczna

Informacja o stosowanych środkach poprawy efektywności energetycznej w Szkole Podstawowej Nr 3 im. Flagi Polski w Libiążu.

Zgodnie z art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 20 maja 2016 roku o efektywności energetycznej (Dz.U.2020.264) Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Flagi Polski w Libiążu informuje o stosowanych w jednostce środkach poprawy efektywności energetycznej polegających na:

• nabywaniu urządzeń biurowych, sprzętu informatycznego oraz sprzętu RTV i AGD charakteryzujących się niskim zużyciem energii lub niskimi kosztami eksploatacji,

• wymianie dotychczas eksploatowanych urządzeń na nowe charakteryzujące się niższym zużyciem energii lub niższymi kosztami eksploatacji,

• promowaniu wśród pracowników zachowań mających na celu poprawę efektywności energetycznej,

• zapewnieniu efektywnego wykorzystania infrastruktury w zakresie oszczędności energii poprzez zlecanie regularnych przeglądów i konserwacji: stolarki okiennej i drzwiowej, urządzeń wentylacyjnych, serwisu sprzętu komputerowego, co znacząco wpływa na żywotność użytkowanych elementów oraz zapewnia ich efektywne funkcjonowanie i użytkowanie,

• realizacja przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz. U. z 2014 r. poz. 712 oraz z 2016 r. poz. 615) – rok 2013;

• w 2019 r. wykonano kompleksową wymianę oświetlenia jarzeniowego we wszystkich salach lekcyjnych na oświetlenie LED.

https://bip.malopolska.pl/spn3isbblibiazu,a,1951562,efektywnosc-energetyczna.html